Privacyreglement – Fysiotherapie Molenweg – Amstelveen
Header afbeelding

Wie zijn wij?

Fysiotherapie en Podologie Amstelveen.

Welkom op de website van Fysiotherapie en Podologie Amstelveen, gevestigd in Medisch Centrum Molenweg. Wij zijn een keurmerk praktijk en hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Privacyreglement

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en evt. stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzage: u heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut(e) verzoeken deze te wijzigen.

Behandelgegevens: alleen deze gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Niet openbaar: gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Archief: nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens gearchiveerd. Alleen in de praktijk werkzame mensen kunnen deze gegevens inzien.