Fysiotherapie aan huis

Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan komen wij graag bij u thuis voor persoonlijke begeleiding en om zo snel mogelijk te komen tot herstel en zelfstandig functioneren.

Fysiotherapie aan huis is gericht op hetĀ behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven zodat uĀ  in staat gesteld wordt om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in uw eigen leefomgeving te functioneren.