Beweeggroep arthrose

Wat: De beweeggroep artrose (groepsbehandeling) voor patienten met artrose die moeitehebben met – zelfstandig – bewegen. Een sessie bestaat uit een gezamenlijke inleiding, individueel oefenprogramma en cooling down.
Doel: Het streven is dat patienten kunnen doorstromen naar een reguliere sport of zelfstandig kunnen bewegen.
Datum: Nader te bepalen.
Tijdstip: In Overleg
Door: Anja de Jong, fysiotherapeut
Kosten: € 7,50 per keer. U ontvangt na afloop een rekening.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via telefoon 020 – 445 5200.