Video-consult

We proberen zoveel mogelijk door te gaan met therapie op afstand via een video-consult. Dit is onder de huidige omstandigheden een goed en verantwoord alternatief en bedoeld voor:|

  • Patiënten die al bezig zijn met een behandeltraject; er is al een behandelplan en de fysiotherapeut volgt via een video-consult de vorderingen van het oefenprogramma en geeft waar nodig bijsturing of nieuwe oefeningen.
  • Patiënten die voor het eerst komen met een klacht of blessure. De intake kan in 1e instantie via een video-consult worden gedaan. Op basis hiervan bepalen wij of de behandeling op afstand kan worden gestart. Zo ja, dan stellen wij een behandelplan stelt hij of zij een behandelplan op.
  • Daarnaast zijn er situaties waarin therapie op afstand niet of minder geschikt is. Bijvoorbeeld bij mensen die zich ernstig zorgen maken over hun aandoening of klachten, bij patiënten waar een aanvullend lichamelijk onderzoek noodzakelijk is voordat er een behandeling kan starten en bij mensen die niet zelfstandig oefeningen kunnen uitvoeren. In deze gevallen bekijken we gezamenlijk welke andere mogelijkheden er zijn.

Hoe werkt het?
Veiligheid en privacy zijn belangrijk. Wij werken samen met 24sessions.com. Dit is een professioneel bedrijf (gecertificeerd en AVG-proof). Om te kunnen video-bellen heeft u een smartphone, tablet of laptop/desktop nodig met een camera en microfoon. Daarnaast moet u apparaat verbonden zijn met internet. U ontvangt van uw fysiotherapeut een e-mail met hierin de bevestiging van dag en tijd.

Alleen op afspraak
Video-bellen kan alleen op afspraak, net als een gewone behandeling op de praktijk.

Kosten
Het is belangrijk dat u op de juiste dag en tijdstip klaar zit en beschikbaar bent want verzekeraars beschouwen een video-consult als een volwaardige therapiebehandeling. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan wordt ook het video-consult vergoed. Heeft u geen aanvullende verzekering dan betaalt u de kosten van het video-consult zelf.

Praktische tips
Zorg dat u ergens op een rustige plek bent waar u voldoende beweegruimte heeft om bepaalde oefeningen te doen.
Denk van tevoren vast na over de plek van uw telefoon, tablet of PC. Kan dit apparaat ergens tegenaan staan als u zelf bewegingen moet maken?
Zorg voor voldoende licht in de ruimte.
Draag voor zover van toepassing makkelijke kleding.